Tjänster

Embryonal Preimplantatorisk Genetisk Diagnostik (PGD) eller Preimplantatorisk genetisk testing för monogena / enkla gensjukdomar (PGT-M)

Bärare  av balanserade kromosomarrangemang (som Robertsonian eller ömsesidiga transloka) har vanligtvis inte typisk kliniska manifestationer före befruktning. Förändringar I förläldrars karyotyp kan vara orsaken till infertilitet eller återkommande missfall, så väl som att ge födsel av ett sjukt barn, på grund av embryon utvecklade hos individer med förändrad kromosomisk status.

iVF Riga erbjuder embryonal preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) eller preimplantatorisk genetisk testing för monogena/ enkla gensjukdomar (PGT-M), som syftar till att välja livskraftiga embryon.

Centrat för Reproduktiv Genitik på kliniken iVF Riga är för närvarande den enda i de Baltiska länderna som erbjuder embryonal preimplantatorisk genetisk testing – PGS och PGD (PGT-A och PGT-M). Preimplantatorisk genetisk testing metoder möjliggör att välja de bästa och mest livskraftiga genetiskt passande embryon, vilket effektivt ökar sannolikheten vid implantation, klinisk graviditet och framgångsrikt redan efter en första cykel av PGS/PGD (PGT-A/PGT-M).

PGD - steg för steg

  1. Genetisk rådgivning och granskning av medicinsk historik (den ärftliga genetiska störningen måste molekylärt bekräftas) 
  2. Personlig PGD-test för detta ärende design & förberedelse
  3. IVF/ICSI behandling
  4. Odling av mottagna embryon upp till dag 5
  5. Embryobiopsi - flera trophectoderm cellsamlingar utan att skada embryot
  6. Frysning av embryo (förglasning) för senare användning 
  7. PGD – preimplantationsgentisk diagnos, undersökningen av vissa monogena sjukdomar
  8. PGS för överförbara embryon
  9. Embryoöverföring
  10. Postnatal bekräftelse av barnets genotyp