Tjänster

PGS/PGD (PGT-A/PGT-M)

För näravarande är kliniken iVF Riga Reproduktiva genetiska centrat det enda i Baltikum, där det är möjligt att utföra en preimplantation av embryo med genetiska tester PGS och PGD. De metoder som finns skapar möjlighet att välja inte bara de morfologiskt bästa om mest livsdugliga, men även de kromosomiskt friska embryon, som effektivt ökar sannolikheten för att implantationen ger kllinisk graviditet efter första cykeln av PGS/ PGD.

Benämningen PGD och PGS har ersatts av nya definitioner:
PGS = PGT-A (Preimplantatorisk genetisk testning för aneuploidi – onormalt antal kromosomer)
PGD = PGT-M (Preimplantatorisk genetisk testing för monogena/ enkla gensjukdomar)*

* Enligt den Internationella listan för Infertilitet och Fertilitetsvård, 2017

Preimplantatorisk genetisk screening (PGS) eller Preimplantatorisk genetisk testning för aneuploidi (PGT-A)

Möjiggör att utföra  undersökning på 5 dagar gamla embryon, genom att använda aCGH-metoden (jämföra arvsmassa av hybrider på microchips), ellerNGS-metoden (Next generation sequencing) för att testa alla embryon samtidigt innan embryot överförs till livmodern, för  att konstatera embryots fortsatta utvecklingspotential och som ger möjlighet att välja och föra in embryo med normal kromosomuppsättning i  livmodern.

Indikationer:

  • patienten har upprepat misslyckade IVF-cykler
  • patienter med förlorad graviditet
  • par med åldersfaktor (kvinnor > 35 år.,  män > 45 år) 

ofta skapas könsceller med med ändrad kromosomupsättning. Embryo som skapas av sådana könsceller, har i de flesta fall inte förmågan att impanteras i livmoderns slemhinnor eller så avstannar utveckligen under graviditetens första trimester.

  • patienten, vars celler konstaterar förändring av kromosomstruktur (Robertsons eller  ömsesidig translokation), så kan dessa förändringar utgöra orsak till långsiktig infertilitet, upprepad förlorad graviditet eller barn som föds med  med kromosomiska patalogier.

Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) eller Preimplantatorisk genetisk testing för monogena/ enkla gensjukdomar (PGT-M)

Monogen sjukdomsanalys – unik diagnostik som är nödvändig för familjer:

  • som från en generation till en annan nedärvt monogent (på grund av  förändring av 1 gen) insjuknande;
  • sådan sjukdom finns hos något av barnen i familjen

Om mannen eller kvinnan har en grad av sjukdom i gener, så är det möjligt att precisera problemen, var de finns och undersöka både kromosomer och gener för att det inte ska uppstå hälsoproblem för det ofödda barnet.

Fördelar med iVF Riga Genetiskt laboratorium:

  • Alla undersökningar utförs vid vårt eget genetiska laboratorium; det finns inget behov av olika materiella transporter från och till andra laboratorier.
  • Runtime tester: PGS ~2 veckor; PGD – individuellt lagda
  • PGS ingår i PGD för friska embryon
  • Genetisk rådgivning med detaljerade förklaringar