Tjänster

Karyotypering

Varje cell (förutom eritrocitus un trombocitus) i människokroppen innehåller bestämd kromosomuppsättning – karyotyp. Kromosomer är invididens packade genetiska material och den normerade karyot är densamma – 46,XX för kvinnor och 46,XY för män.

Det finns avvikelser från normal karyotyp, i fall där det för den konkrete individen inte tar sig i särskilt kliniskt uttryck,  men sådana kromosomvariationer kan påverka en persons fertilitet och öka risken för att ett sjukt barn föds.

Om historiken för en individ eller par visar på oförmåga att få barn. Misslyckad artificiell inseminationscykel, spontan abort eller om barn föds med medfödda missbildningar, betyder det att en undersökning av kromosompar – karyotypering,  där kromosomtyp, antal och eventuella förändringar fastställs – numerisk (gentetisk brist eller överskott på material) och strukturella (kromosomala omflyttingar eller regioner).

Identifiering av kromosomförändringar inom befruktningsområdet förhindrar misslyckade medicinska behandlngar och möjliggör att val göra i rätt tid  till exempel   av genetiskt testning innan implantation (PGS/ PGD),  påskyndande av parets möjlighter till förlossning av friskt barn.