Tjänster

I vilka fall kan det vara nödvändigt att avgöra Rhesus faktor för det ofödda barnet?

Vad är Rhesus faktor? Rhesus faktor är ärftligt från modern och fadern. Det hänvisar till närvaron eller frånvaron av ett specifikt protein på ytan av de röda blodcellerna.  Rhesus factors gen har två alleler Rh-positiv (Rh+) när ett specifikt protein finns på ytan av de röda blodcellerna och Rh-negativ (Rh-) när ett specifikt protein är obefintligt på ytan av de röda blodcellerna.

Rh+ blod och Rh- blod är oförenliga. Det är viktigt att veta din Rh faktor för transfusionsfall, eftersom transfusion av oförenligt blod orsakar patologiska blodkoagulering, vilket är oacceptabelt för kroppen. Dessutom behöver alla gravida kvinnor veta deras Rh faktor, och Rh- kvinnor måste även veta dess partners Rh faktor. Vanligtvis fastställs det när kvinnor registreras för mödravård.

Om den gravida kvinnan är Rh- och fadern för det ofödda barnet är Rh+, är det sannolikt 50 % att barnet kan ärva den positiva Rh faktorn från fadern. För sådana par finns även en risk  för att foster och nyfödda får hemolytiska sjukdomsutvecklingar och de behöver en tidig bestämmelse för fostrets Rh faktor till att utveckla framtida kliniska taktiker. Ungefär 85 % av alla kvinnor och män är Rh positiva, medan resten är Rh negativa.  I detta fall, finns en sannolikhet på cirka 13 % att paret i den ovannämnda risken kommer att bildas.

Vad är Rhesus Inkompatibilitet?

I detta fall (Rh-mor Rh+far foster), finns det en Rhesus konflikt eller en Rhesus faktor inkompatibilitet mellan mödrars och foster blod, vilket kan leda till överkänslighet eller immunisering för moderns kropp (som i fallet av med vaccinering) mot Rh+ blod. Om barnets Rh+ blod kommer till moderns blod under graviditeten eller födelsen, uppstår en Rhesus konflikt och moderns kropp kommer att börja tillverka anti-Rh antikroppar.  Om överkänslighet uppstår vid den första graviditeten, kan en foster hemolytisk sjukdom utvecklas, och kliniska manifestationer av Rh inkompatibilitet blir allvarligare för varje efterföljande graviditet (fostret lider mer) Tills nyligen har en icke-invasiv bestämning för foster Rh faktor inte vart tillgänglig och Rh-negativa gravida kvinnor har regelbundet testats för antikroppar i blodet. Om antikroppar upptäcks, betyder det att överkänslighet har framkommit och speciell behandling måste användas.

Varför är Rhesus faktor konfliktfarligt?

Antikropparna som produceras I moderns kropp under överkänslighet är kapabla att störa barnets röda blodceller. Detta kan i sin tur leda till foster-hemolytisk sjukdom eller hemolytisk sjukdom för den nyfödde (efter födseln), som i vissa fall kan orsaka barnet livshotande tillstånd som kräver tillsyn av professionell obstretiker och en potentiell invasiv behandling – en blodöverföring till fostret.

När uppstår Rh överkänslighet?

  • Om en Rh-kvinna någonsin fått en blodöverföring med Rh-blod
  • Under en naturlig födsel eller ett kejsarsnitt (om fostret är Rh+)
  • I fall av avbruten graviditet (om fostret var Rh+) eller spontan abort.
  • En Rh-kvinna är starkt rekommenderad att behålla sin första graviditet. I fall av avbrytning, måste kvinnan få injektion av anti-D immunoglobulin
  • Manuell separering av moderkakan efter förlossning ökar chanson för att barnets röda blodceller läcker in I kvinnans blodomlopp.
  • Om modern skadar hennes mage under graviditet
  • Om en invasiv behandling har varit nödvändig under graviditet (såsom fostervattensprov, moderkaksprov och cordocentesis)
  • Vid ett utomkvedshavandeskap
  • Vid hotade abort när det är stänkblödning
  • Vid extrem rotation av fostret i en sätesbjudning

Alla fall ovan kräver en övervakning av en specialist.

Former av hemolytisk sjukdom hos nyfödda

Substanser släpps från de röda blodcellerna som har gått sönder (såsom bilirubin) som kommer från blodplasma, vilket leder till vidare patologiska reaktioner, som är den lindrigaste och tydligaste blodbristen för den nyfödde.  Den nyfödde är blek på grund av reducerad hemoglobin och röda blodkroppar. Transfusion av antikroppsfritt blod 1 eller 2 dagar efter födelse kan snabbt förbättra tillståndet. En mer allvarlig form av hemolytisk sjukdom för den nyfödda visar sig som gulsot, vilket vanligtvis utvecklas den första dagen efter födelse och fortsätter att intesifieras. Vid tillståndets process blir den nyfödde matt, suger klent och kan framkalla krampanfall på grund av bilirubin-inducerad CNS skada. Detta tillstånd kan inte lämnas utan speciell övervakning och en sammansättning av korrekta utföranden. Generellt foster ödem är den mest allvarliga formen för sjukdomar, då barnet dör inom de första timmarna efter födseln.

Finns det en lösning till hands?

Det genetiska laboratorium för kliniken iVF Riga erbjuder nu icke-invasiv bestämning av Rh faktor, vilket är en absolut säker procedur för både fostret och den gravida kvinnan. Venöst blod tas från den gravida kvinnan i ordning till att extrahera det så kallade cirkulerande foster DNA som visas i moderlig cirkulation med start från ungefär den 10:e graviditetsveckan.    Under den molekylära prövningen för foster DNA, identifieras gener som kodar eller fastställer de fysiska yttringar för Rh faktorn (även om ett specifikt protein visas på ytan av de röda blodcellerna till fostret)  Om det fastställs att fostrets Rh faktor är negativt som moderns Rh faktor, kan en Rh konflikt inte utvecklas och graviditet övervakas då som vanligt. I kontrast, om fostrets Rh faktor är positivt kommer vidare fortsättning av graviditeten övervakas av en erfaren OBGYN som även kommer övervaka förloppet av graviditeten och fastställa de krävda stegen som visar sig vara nödvändiga.