Tjänster

Genetiska tester komplexa kvinnliga infertilitetsundersökningar

Female Fertility Tests

iVF Riga Genetiska centra erbjuder patienterna möjlighet att utföra en ny komplex infertilitetsundersökning med vars hjälp det är möjligt att svara på frågan – varför  inträffar inte graviditet? Genom att använda erhållna resultat så går det att undvika potentiella riskfaktorer för förlorade graviditetsmöjligheter samt även att möjliggöra precisering av taktisk plan för att uppnå framgångsrikt resultat.

Indikationer för kvinnor om sjukhistoriken är:

 • Abortus habitualis (två eller flera  förlorade ab.)
 • Graviditet som av oklar anledning  avstannar under andra eller tredje graviditetens trimester
 • Misslyckad implantation som ett resultat av tidigare behandling hos iVF
 • För tidigt förlorad graviditet (spontan abort)
 • För tidig ägglossning

Analysen inkluderar:

 • Trombofili molekylärt test (F5, F2 och MTHFR genvarianter)
 • PAI bestämning av undersökning med utökadad trombifili disposition
 • Ömtåliga X-kromosomer testning av för tidig ägglossning, etiologisk bestämning
 • Karyotyp (kromosomantal) bestämning

Svaren är  klara inom 4 veckor!

Genetiska tester komplexa manliga infertilitetsundersökningar

Male Fertility Tests

iVF Riga Genetiska centra erbjuder patienterna möjlighet att utföra en ny komplex infertilitetsundersökning med vars hjälp det är möjligt att svara på frågan – varför partnern inte blir gravid? Genom att utnyttja erhållna resultat så preciseras kommande undersökningar eller infertilitetsbehandlingsplaner, för  att uppnå framgångssrikt resultat.

Indikationer för män:

 • I fall mannnen vill ta reda på om han är fertil
 • Azoospermier, oligozoospermier vid förekomst (brist på sperma eller låg koncentration vid utlösning)
 • Om partnern under ett års tid med ett reguljära sexuellt liv utan användning av preventivmedel inte blir gravid
 • Partners sjukdomshistorik upprepat har för tidigt  förlorad  graviditet (två eller flera  förlorade ab.)
 • Misslyckad implantation hos partnern (negativt tidigare behandlingsresultat av IVF)

Analysen inkluderar:

 • Y kromosomer  AZF-regionens mikrodeletion bestäminng
 • Karyotyp (kromosomantal) bestämning
 • CFTR-genens cystiska fibrosbestämning, som orsakar de vanligaste mutationerna

Svaren är  klara inom 4 veckor!