Om iVF Riga Genetiska center

iVF Riga Genetiska Center

Antalet embryon undersökta för förekomsten av genetiska avvikelser: 4141

Antalet IVF-cykler efter PGD (or PGT-M, Preimplantation av embryo med genetiska tester för sjukdomar betingade av monogen/en enda gen): 16*

*för familjerna efter genetisk undersökning, i vilken den ärftliga genetiska störningen är molekylärt bekräftat. För närvarande testar iVF Riga kliniken embryon för följande genetiska avvikelser:

  • Sjukdomen Huntingtons chorea – mutationer i HTT-genen 
  • Thoracic Aortic Dissections – mutationer i ACTA2-genen;
  • Ichthyosis - mutationer i ALOX12B-genen;
  • Neuronal ceroid lipofuscinosis – mutationer i TPP1-genen;
  • GM1-Gangliosidosis – mutationer i GLB1-genen;
  • Myotubular myopathy – mutationer i MTM1-genen;
  • Duchenne and Becker muscular dystrophy – mutationer i DMD-genen.

2014 öppnades det första genetiska centret i Baltikum och Nordeuropa, mer precis i Lettland, där det är möjligt att få djupgående genetiska undersökningar.

Vi är det enda genetiska centrumet i Lettland som utför preimplantation av embryo med genetiska tester på plats i vårt eget laboratorium. Vi utför PGT-A och PGT-M tester för andra lettiska och utländska kliniker. Alla andra lettiska kliniker skickar materialet utomlands.

Den moderna läkarvetenskapen lär sig mer och mer om mänskliga gener och deras mutationer som leder till medfödda sjukdomar och möjlig infertilitet. Varje år avslöjas mer och mer om de sanna orsakerna till manlig och kvinnlig infertilitet som tidigare haft oklart ursprung. Noggranna och detaljerade diagnostiska testare är nyckeln till framgångsrik behandling oavsett diagnoser.
Vi är glada att kunna meddela att iVF Riga-kliniken öppnar Genetikcentrumet, vilket drar fördel av den innovativa utvecklingen inom fältet reproduktion och genetik. Detta gör att vi på iVF kan genomföra grundliga undersökningar för ofruktsamma par, par med återkommande missfall och par med tidigare misslyckade försök.

Vår klinik erbjuder rådgivning av genetikern Dr. Liene Korņejeva; genetikern Dr. Ieva Grinfelde.

Som del av den genetiska rådgivningen samlar genetikern i data om sjukdomshistorien, skapar och genealogisk tabell för paret och analyserar de befintliga riskerna för kromosomavvikelser hos fostret. Genetikern beställer också en karyotyp (genetiskt test av blodet) för de blivande (potentiella) föräldrarna. Utifrån testresultat ger läkaren sin åsikt om behovet av en preimplanatorisk diagnos som utvisar den diagnosmetod som är den mest lämpliga för paret.