Tjenester

Preimplantasjons genetisk diagnostikk (PGD) eller Preimplantasjons genetisk testing for monogene/enkeltgen-sykdommer (PGT-M)

Bærere av balanserte kromosomomgrupperinger (slik som robertsonsk translokalisering eller resiproke translokaliseringer) oppviser vanligvis ikke typiske kliniske tegn før unnfangelsen. Endringer i foreldrenes karyotype kan være årsak til ufruktbarhet eller gjentatt abort, samt at det fødes et sykt barn, ettersom embryoene som er utviklet hos slike personer har endret kromosomstatus.

iVF Riga tilbyr embryonal preimplantasjonsdiagnostikk (PGD / PGT-M) med sikte på å velge ut levedyktige embryoer.

Senter for reproduktiv genetikk ved iVF Riga-klinikken er for tiden det eneste i de baltiske landene som tilbyr genetisk testing av embryoer før implantering – PGS (PGT-A) og PGD (PGT-M). Disse metodene gjør det mulig å velge ut de beste og mest levedyktige genetisk kompetente embryoene, og øker dermed effektivt sannsynligheten for implantasjon, klinisk graviditet og vellykkethet allerede etter første PGS-/PGD-syklus.

PGD - trinn for trinn

  1. Genetisk konsultasjon og gjennomgang av medisinsk historie (arvelig genetisk lidelse må være molekylært bekreftet)
  2. Personlig PGD-test for dette tilfellet, utarbeiding og klargjøring
  3. IVF-/ICSI-manipulasjon
  4. Dyrking av de mottatte embryoene fram til 5. dag 
  5. Embryobiopsi – innsamling av flere trophektodermceller uten å skade embryoet
  6. Nedfrysing (vitrifikasjon) av embryoer for senere bruk
  7. PGD - genetisk diagnose før implantasjon, undersøkelse av visse monogene sykdommer
  8. PGS for overførbare embryoer
  9. Embryooverføring
  10. Bekreftelse på babyens genotype etter fødselen