Tjenester

Molekulær testing for trombofili

Trombofili er en blodkoaguleringsforstyrrelse som øker sannsynligheten for blodpropp. Trombofili nedarvet gjennom slektskap kan potensielt øke risikoen for sykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag eller pulmonær emboli, så vel som at den ikke nødvendigvis vises klinisk.

En økende mengde forskning viser at predisposisjon for trombofili under svangerskapet kan føre til protrombotiske forhold. Dette bidrar i sin tur til dårlig føtal-maternal blodsirkulasjon, og dermed påvirkes plasentasjonsprosessene negativt, noe som forstyrrer en normal embryoutvikling.

Pasienter med en historie med tilbakevendende abort, spontanabort, samt morkake-relaterte komplikasjoner i svangerskapet, morkakeløsning eller preeklampsi, anbefales å gå gjennom molekylær testing for trombofili for kontrollens skyld og for å forebygge risikoen. IVF Riga tilbyr testing av de seks vanligste mutasjonene som er knyttet til trombofili i genene F5, F2 og MTHFR.