Tjenester

Karyotyping

Hver celle (bortsett fra røde blodlegemer og blodplater) i menneskekroppen inneholder et sett med kromosomer – en karyotype. Kromosomene er fullpakket med den enkeltes genetiske materiale, og karyotypen er normalt den samme i hver celle; 46, XX for kvinner og 46, XY for menn.

I tilfelle avvik fra normal karyotype, kan den hende en enkeltperson ikke oppviser noe spesielt klinisk sett, men slike kromosomvariasjoner vil kunne påvirke den enkeltes fruktbarhet og øke risikoen for å føde et sykt barn.

Hvis enkeltpersonen eller paret har en historie bak seg med manglende evne til å unnfange et barn, mislykkede kunstige befruktningssykluser, abort eller fødsel av barn med medfødte misdannelser, vil paret få foreskrevet en test som tar sikte på å undersøke kromosomsett - karyotyping. Denne testen bidrar til å få fastslått kromosomtype, antall kromosomer og mulige endringer i disse, som kan gå på både antall (mangel på eller overskudd av genetisk materiale) og struktur (omgruppering av kromosomer eller kromosomregioner).

Påvisning av kromosomforandringer på området reproduksjon hindrer bruk av mislykkede terapeutiske tiltak og gjør det mulig å velge andre metoder på en riktig måte, som for eksempel genetisk screening (PGS/PGD) med preimplantasjon, og dermed styrke pars sjanse for å få et friskt barn.