Tjenester

I hvilke tilfeller vil det være aktuelt å fastsette det ufødte barnets Rhesus-faktor?

Hva er Rhesus-faktor?

Rhesus-faktoren er genetisk nedarvet fra mor og far. Faktoren informerer om tilstedeværelsen eller fraværet av et særskilt protein på overflaten av de røde blodlegemene. Rhesus-faktorgenet finnes i to varianter. Faktorgenet er Rh-positivt (Rh+) når et særskilt protein er tilstede på overflaten av de røde blodlegemene, og Rh-negativ (Rh-) når det samme proteinet er fraværende på overflaten av de røde blodlegemene. Rh+ og Rh- er uforenlige. Det er viktig å vite Rhesus-faktoren din ved blodoverføring, da overføringen av uforenlig blod fører til patologisk blodlevring, noe kroppen ikke tåler. Alle gravide kvinner må vite Rhesus-faktoren sin, og kvinner som er Rh- må også vite partnerens Rhesus-faktor. Den blir vanligvis fastsatt når kvinnen registreres for svangerskapskontroll. I tilfeller hvor den gravide kvinnen er Rh- og faren til det ufødte barnet er Rh+, er det 50 % sannsynlighet for at barnet kan arve den positive Rhesus-faktoren fra faren. Slike par er også i risikogruppen for utvikling av hemolytisk sykdom på foster- eller nyfødtstadiet, og behøver en tidlig fastsettelse av fosterets Rhesus-faktor for å utarbeide en videre klinisk taktikk. Omtrent 85 % av befolkningen er Rh+, mens resten er Rh-. Det betyr at sannsynligheten for at et par støter på ovenfor nevnte risiko er omtrent 13 %.

Hva er Rhesus-inkompatibilitet?

I dette tilfellet (Rh- hos mor, Rh+ hos foster) har vi en Rhesus-konflikt eller inkompatibilitet i Rhesus-faktorene i kvinnens og fosterets blod. Dette kan føre til en overfølsomhet mot Rh+-blod, eller en immunisering av kvinnens kropp (som i tilfeller med vaksinasjon) mot Rh+-blod. Dersom barnets Rh+-blod kommer inn i kvinnens blodomløp i løpet av graviditeten eller fødselen vil en Rhesus-konflikt oppstå, og kvinnens kropp vil begynne å produsere antirhesus-antistoffer. Dersom overfølsomhet oppstår i første graviditet, kan hemolytisk sykdom utvikle seg hos fosteret, og kliniske utslag av Rhesus-inkompatibilitet bli mer alvorlige for hver følgende graviditet (fosteret lider mer). Inntil nylig har ikke-invasiv utredning av fosterets Rhesus-faktor ikke vært mulig, og gravide kvinner med Rh- har regelmessig blitt testet for antistoffer i blodet. Dersom antistoffer oppdages betyr det at overfølsomhet har oppstått, og det må tas i bruk spesialbehandling.

Hvorfor er Rhesus-faktorkonflikt farlig?

Antistoffene som dannes i kvinnens kropp ved overfølsomhet er i stand til å ødelegge barnets røde blodlegemer. Dette kan så føre til hemolytisk sykdom hos fosteret eller det nyfødte barnet, og dette kan i noen tilfeller utgjøre en livstruende tilstand for barnet. En slik tilstand krever overvåkning av en profesjonell fødselslege, samt potensielt en invasiv manipulering, somblodoverføring til fosteret.  

I hvilke tilfeller kan det oppstå Rh-overfølsomhet hos kvinner med Rh-?

  • Dersom en kvinne med Rh- noensinne har mottatt Rh+-blod via blodoverføring
  • Ved naturlig fødsel eller fødsel med keisersnitt (hvor fosteret har Rh+)
  • Ved svangerskapsavbrudd eller spontanabort (hvor fosteret har Rh+). En kvinne med Rh- anbefales sterkt å beholde sitt første barn. Ved svangerskapsavbrudd må kvinnen injiseres med anti-D immunoglobulin
  • Manuell adskillelse av morkaken fra fosteret etter fødsel øker sjansen for at de røde blodlegemene fra barnet kan lekke inn i kvinnens blodomløp
  • Dersom kvinnen skader mageregionen under graviditeten
  • Dersom en invasiv prosedyre ble nødvendig i løpet av graviditeten (f.eks. fostervannsprøver, prøver av morkaken, blodprøver av fosteret)
  • I tilfelle svangerskap utenfor livmoren
  • I tilfeller der graviditeten trues avuregelmessige blødninger
  • Ved ekstern rotasjon av fosteret ved setefødsel

 Alle de ovenfor nevnte tilfellene krever overvåkning av spesialist.
 
Ulike typer hemolytiske sykdommer hos den nyfødte:

Stoffer utløst av de røde blodlegemene som har blitt brutt ned (f.eks. bilirubin) kommer inn i blodplasmaet, og dette fører til videre patologiske reaksjoner, der den mildeste av disse kan føre til anemi hos nyfødte. Den nyfødte vil da være blek grunnet redusert hemoglobin og antall røde blodlegemer. Overførsel av antistoff-fritt blod første eller andre dag etter fødselen kan raskt forbedre tilstanden. En mer alvorlig form for hemolytisk sykdom hos nyfødte er gulsott. Sykdommen utvikles første dag etter fødsel og forsterkes over tid. Ettersom tilstanden utvikler seg blir den nyfødte sløv, suger dårlig og kan, grunnet skade på sentralnervesystemet forårsaket av bilirubin, få kramper. Denne tilstanden må overvåkes av spesialister og korrigerende tiltak må iverksettes. Generell ødem hos foster er den mest alvorlige sykdomsformen, og barnet dør da innen de første timene etter fødselen.  

Finnes det en løsning?

Det genetiske laboratoriet ved iVF-klinikken i Riga tilbyr nå ikke-invasiv utredning av Rhesus-faktoren, en prosedyre som er helt trygg både for fosteret og den gravide kvinnen. Det tas veneblod fra den gravide kvinnen for å ekstrahere det såkalte sirkulerende foster-DNAet som dukker opp i kvinnens blod omtrent fra tiende svangerskapsuke. Under molekylærtestingen av fosterets DNA identifiseres genene som koder eller bestemmer de fysiske utslagene av Rhesus-faktoren (om et særskilt protein finnes på overflaten av de røde blodlegemene hos fosteret). Dersom det bestemmes at fosterets og kvinnens Rh-faktor er negativ, vil ikke en Rhesus-konflikt kunne utvikles, og graviditeten overvåkes som normalt. Hvis derimot fosterets Rh-faktor er positiv, vil den videre graviditeten bli overvåket av en erfaren obstetrikk-gynekolog, som  vil overvåke graviditetens forløp og foreta påkrevde tiltak dersom nødvendig.