Tjenester

HLA-typing av mottaker for kompatibilitet med eggdonor

Hva er HLA?

HLA står for menneskelig leukocytt-antigen, som også er kjent som histokompatibilitetsantigen. Det er proteiner - antigener - på overflaten av alle celler i kroppen. Kroppen trenger HLA-antigener for å gjenkjenne fremmede celler (bakterier, virus, kreftceller, noe donormateriale, osv.) så vel som for å identifisere egne celler og vev. Når fremmede celler trenger inn i kroppen, utløser HLA-antigener en immunrespons, noe som fører til ødeleggelse av de fremmede cellene. Dette er hvordan kroppens beskyttende funksjon fungerer.

Hva er HLA-typing?

HLA-typing brukes vanligvis til å slå fast kompatibilitet mellom giver og mottaker i transplantasjonskirurgi. I reproduksjonsmedisin refererer det til det å fastsette kompatibilitet mellom donor og mottaker før befruktning av donoregg med partnerens (eller donorens) sæd, fulgt av implantering av embryoet i livmoren. HLA-typing av egggivere og mottaker er en ny og unik metode for testing innen reproduktiv genetikk.