Tjenester

Genetiske tester for omfattende undersøkelse av ufruktbarhet hos kvinner

Female Fertility Tests

iVF Riga genetiske senter tilbyr pasienter muligheten til å få utført en ny omfattende undersøkelse av kvinnens helse som vil bidra til å svare på spørsmålet - hvorfor inntreffer ikke den graviditeten en har ventet så lenge på? Ved å bruke de oppnådde resultatene er det mulig å unngå potensielle risikofaktorer for tapte muligheter til å bli gravid i framtiden og også å utvikle den videre planen for behandling for å oppnå vellykkede resultater.

Indikasjoner for en omfattende undersøkelse for kvinner med følgende anamnese:

 • Abortus habitualis (to eller flere mislykkede ab.)
 • Stoppet graviditet av uklare årsaker i andre eller tredje trimester
 • Mislykket implantasjon (negativt resultat etter forrige syklus med IVF-behandling)
 • For tidlig graviditetstap (spontanabort)
 • For tidlig eggløsning

Den omfattende undersøkelsen innebærer:

 • Molekylær testing for trombofili (genvariantene F5, F2 og MTHFR)
 • PAI-fastsettelse (plasminogenaktivator-hemmer) for grundig undersøkelse av disposisjon for medfødt trombofili
 • Testing av Fragile X-kromosomsyndromet for å klargjøre etiologien ved for tidlig eggløsning
 • Fastsettelse av karyotype (antall kromosomer)

Svarene er klare innen fire uker!

Genetiske tester for omfattende undersøkelse av ufruktbarhet hos men

Male Fertility Tests

iVF Riga genetiske senter tilbyr pasienter en ny tjeneste - en mulighet til å få utført en ny omfattende undersøkelse av mannens helse som vil bidra til å svare på spørsmålet - hvorfor inntreffer ikke den graviditeten en har ventet så lenge på hos hans partner? De oppnådde resultatene vil bidra til å utvikle den videre planen for undersøkelse og behandling for å oppnå vellykkede resultater.

Indikasjoner for en omfattende undersøkelse for menn:

 • Hvis en mann vil vite om han kan bli far:
 • I tilfeller av azoospermia eller oligozoospermia (fravær eller veldig lav konsentrasjon av sædceller i ejakulatet)
 • Hos mannens kvinnelige partner har det ikke oppstått graviditet på ett år eller mer i løpet av det regulære sexlivet uten bruk av prevensjonsmiddel
 • Det er gjentatte tap av graviditet på tidlig sikt (to eller flere spontanaborter) i hans kvinnelige partners anamnese
 • Mislykket implantasjon hos den kvinnelige partneren (negativt resultat etter forrige syklus med IVF-behandling)

Den omfattende undersøkelsen innebærer:

 • Molekylær testing for fastsettelse av mikrodelesjoner av Y-kromosom i AZF-regionen
 • Fastsettelse av karyotype (antall kromosomer)
 • Fastsettelse av de vanligste CFTR-genmutasjonene som forårsaker cystisk fibrose (mucoviscidosis) 
 • Fastsettelse av arvelig hemokromatose - en genetisk forårsaket lidelse, som er preget av overdreven ansamling av jern i kroppens vev og organer, inkludert testikkelvev. Overdreven jernakkumulering vil kunne føre til gradvis opphør av spermatogenese.

Svarene er klare innen fire uker!